Adatvédelmi tájékoztató

A honlap teljes tartalma Hacsavecz Beatrix tulajdonát képezi.

Én (azaz Hacsavecz Beatrix) egyéni vállalkozóként (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységemmel kapcsolatban kezelem a regisztrált felhasználók személyes adatait (ha letöltöd valamelyik ingyenes vagy fizetős anyagomat, akkortól regisztrált felhasználó leszel) – az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezelem, harmadik fél számára azt nem adom át -, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségem (számlázás) teljesítése érdekében.

Csak olyan személyes adatot kezelek (kérek el tőled), amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelem.

A feliratkozásod egyetlen kattintással bármikor megszüntetheted bármelyik általam (Hacsavecz Beatrix egyéni vállalkozó által) küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1094 Budapest, Tűzoltó út 78-80.

Az adatkezelő elérhetősége: beatrix.hacsavecz@gmail.hu, 70/3646-155

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 79567/2014.

Tárhelyszolgáltató: Web-server Kft. 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@web-server.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az Adatkezelő oldalain kezdeményezett feliratkozás, illetve vásárlás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását a cég adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, melyek az Adatkezelő weboldalainak bármelyikétől érkezhetnek.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, e-mail) , Szállítási cím, Számlázási cím stb.

Az adat gyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, elektronikus és postai levelek küldése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 

  • A Magyar Posta Zrt. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az Adatkezelőnél

 

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését  az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.